Hướng dẫn Tạo mẫu 3D

Hướng dẫn thiết kế mẫu in 3D đạt chất lượng

Trong quá trình làm dịch vụ in 3D, Taomau3D.com nhận được rất nhiều File thiết kế không thể in trên máy in 3D thông thường và đành gửi trả lại khách hàng hoặc phải tốn thêm chi phí để chỉnh sửa  mô hình 3D. Những sự cố ấy xuất phát từ khác biệt